Αρχείο άρθρων

2015-09-03 19:27

ΠΩΣ Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΜΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΣΤΟ ΘΕΟ…

Όλοι λέμε πως αγαπάμε τον Θεό, πως τον σεβόμαστε και πως είμαστε καλοί χριστιανοί. Δεν νιώθουμε ότι είμαστε μακριά του...Όλοι λέμε πως αγαπάμε τον Θεό, πως τον σεβόμαστε και πως είμαστε καλοί χριστιανοί. Δεν νιώθουμε ότι είμαστε μακριά του γιατί δεν κάνουμε κακό σε κανένα και πηγαίνουμε στην...
2015-08-08 18:43

Το επιτίμιον της ακοινωνησίας και των Προϋποθέσεων επιβολής αυτού.

Το επιτίμιον της ακοινωνησίας και των Προϋποθέσεων επιβολής αυτού.α)  Είναι εις πάντας γνωστόν ότι ο άνθρωπος επλάσθη να ευρίσκεται εις "κοινωνίαν" με τον Θεόν, η οποία και τον κρατούσε στη ζωή και του παρείχε ολοκλήρωσι και αιώνια ευτυχία και χαρά. Όταν ο άνθρωπος διέκοψε αυτήν την ...
2015-03-31 17:57

Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής : «Περί παθών και μετανοίας» -

Το πρώτο, πού κάνει κάθε άνθρωπος, όταν τον καλέση ο Θεός στην επίγνωσί Του, είναι να ερευνήση με ακρίβεια τον εαυτό του για να ιδή, ότι πράγματι στην ζωή του πολλές ενέργειες του ήσαν έξω από το θέλημα του Θεού. Και από αυτή την στιγμή αρχίζει το έργο της μετανοίας. Η μετάνοια αρχίζει από την...
2015-03-31 17:53

Προσπάθησε να βρεις ησυχία, οι δουλειές δεν τελειώνουν ποτέ!

Τά πολλά ὑλικά πράγματα δένουν τόν ἄνθρωπο στήν γῆ αὐτή, καί δέν τόν ἀφήνουν νά δεῖ τήν Αἰώνια Βασιλεία. Ἡ ἀφθονία τῶν πραγμάτων εἶναι ἐχθρός τῆς ἐγκράτειας. Εἰναι εὐτυχισμένος ἐκεῖνος πού προσπαθεῖ νά βρεῖ ἡσυχία γιά νά ἔλθει σ'ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό, καί δέν ἐπηρεάζεται ἀπό τίς πολλές ἐργασίες....
2015-02-28 10:48

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ

   Η  λέξη  νηστεία είναι σύνθετηκαι προέρχεται από το αρνητικό μόριο νη και το ρήμα εσθίω, που είναι άλλοςτρόπος του έσθω και του έδω και που σημαίνει τρώγω. Νήστις - η πρώτη λέξη πουδημιουργήθηκε - σημαίνει αυτός που δεν εσθίει, που δεν τρώγει. Από την λέξηαυτή στη συνέχεια...
2014-12-31 23:30

Το αύριο ανήκει στον Θεό

Το αύριο κατάντησε ένας εφιάλτης στη ζωή των περισσοτέρων ανθρώπων. Μας απασχολεί το αύριο, μας φοβίζει το μέλλον. Πολλοί άνθρωποι το αντιμετωπίζουν με φόβο και αγωνία. Απασχολεί το αύριο τον πατέρα τη μάνα. Τι να γίνουν τα παιδιά τους; Θα μπορέσουν να τα ζήσουν και να τα μεγαλώσουν; Θα...
2014-08-09 13:48

Οι Αρετές της Υπεραγίας Θεοτόκου

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ὁ Θεὸς μᾶς ἀξίωσε νὰ κάνουμε ἀρχὴ τῶν παρακλήσεων τοῦ Δεκαπενταυγούστου γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.Νὰ ὁμιλήσουμε γιὰ τὴν ὑπεραγία Θεοτόκο; Δὲν θεωρῶ τὸν ἑαυτό μου ἄξιο. Θὰ ἔπρεπε ἕνα Χερουβὶμ ἢ ἕνα Σεραφὶμ νὰ πετάξῃ ἀπὸ τὶς ἁψῖδες τοῦ οὐρανοῦ, γιὰ νὰ ψάλῃ ὕμνο ἀντάξιό της.Ἡ...
2014-08-09 13:42

ΠΩΣ ΕΚΔΗΛΩΝΕΤΑΙ Η ΑΜΕΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Η ΑΜΕΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΑΛΛΟΙΩΝΕΙΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΙΣΤΙΑΕΤΣΙ ΕΞΗΓΗΤΑΙ ΠΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ  ΚΑΙΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΚΑΤΑΝΤΟΥΝ ΜΑΣΟΝΟΙ, ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙΠΩΣ ΕΚΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΗΑΜΕΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ1.     Στον εκκλησιασμό...
2014-08-08 09:55

Προσευχή που διαλύει τα μάγια.

Προσευχή Αγίου Κυπριανού - Διαλύουσα τα Μάγια Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ο κρατών καί κυβερνών τά πάντα, Άγιος καί δεδοξασμένος υπάρχεις. Διό Βασιλεύ τών Βασιλευόντων καί Κύριε τών Κυριευόντων δόξα σοί.Ο καθήμενος εν τώ φωτί τώ απείρω καί απροσίτω βροτοίς, όπερ είδον δυνάμεις χιλιάδες...
2014-07-09 21:17

ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗ

Ἀπὸ ῥυπαρῶν χειλέων,ἀπὸ βδελυρᾶς καρδίας,ἀπὸ ἀκαθάρτου γλώττης,ἐκ ψυχῆς ἐῤῥυπωμένης,δέξαι δέησιν, Χριστέ μου· καὶ μὴ παρωσάμενός μου,μὴ τοὺς λόγους, μὴ τοὺς τρόπους,μηδὲ τὴν ἀναισχυντίαν,δός μοι παῤῥησίᾳ λέγειν,ἃ βεβούλευμαι, Χριστέ μου,μᾶλλον δὲ καὶ δίδαξόν με,τί με δεῖ ποιεῖν καὶ...

Αναζήτηση στο site

Επαφή

orthodoxos-martyria